ปี 2021 พรเกษมคลินิก ได้มียอดยิงเลเซอร์ Vbeam Perfecta สูงที่สุดในประเทศไทย (Chain Clinic)

บริษัท บีมเมด จำกัด ในฐานะตัวแทนของบริษัท Candela Medical ในประเทศไทย โดยคุณ ศรินน้อย กาญจนพรสิน CEO ของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับ นายแพทย์พีระ อุดมจารุมณี CEO พรเกษมคลินิก ที่มียอดยิงเลเซอร์ Vbeam Perfecta สูงที่สุดในประเทศไทย ปี 2021 (Chain Clinic)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.